قیمت سنگ رومی در اصفهان - سنگ نما رومی

سنگ نما رومی


در نمای ساختمان با استفاده از سنگ نما رومی بیشترین کاربرد ممکن از سنگ می شود . برای داشتن ظاهری شاهانه از سنگ نما رومی با رنگ روشن استفاده کنید . برای همین در سنگ رومی نما بیشتر از تراورتن روشن و کرم استفاده می شود .