سنگ مرمریت صلصالی - قیمت خرید وفروش انواع مرمریت صلصالی

سنگ مرمریت صلصالی


سنگ مرمریت صلصالی از سنگ های مرمریت قدیمی است که در بین سازندگان محبوبیت خاصی دارد . سنگ صلصالی در طیف رنگ های مرمریت صلصالی یاسی ، مرمریت کرم صلصالی و مرمریت سفید صلصالی فرآوری می گردد .