کارخانه آجر وطن

کارخانه آجر وطن فتاحی اصفهان از سال 1369 فعالیت خود را در صنعت ساخت و ساز کشور ‏شروع کرد. این شرکت در سال 1377 با تغییر عمده در نحوه تولید و مکانیزه کردن خط تولید ‏فعالیت خود را ادامه داد.در سال 1385 با نام تجاری آجر کوهیار در سازمان صنایع و معادن استان ‏اصفهان ثبت گردید. این شرکت به منظور ارتقاء سطح كيفی وكمی خدمات و افزايش بهره وری و ‏بهبود مستمر همچنین تبعيت از مراجع قانونی مرتبط و سيستمهای كلان كشور در حوزه های ‏ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی، انرژی، اقتصاد و توسعه پایدار با توجه به دانش ‏فنی، تجربه پرسنل متعهد خود، بر اساس سیستم های مدیریت یکپارچه (‏IMS) ‎شامل ‏استانداردهای مديريت كيفيت ‏ISO9001– 2008‎‏ و مديريت زيست محيطی ‏ISO14001 – 2004‎‏ و ‏مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای – 2007 ‏OHSAS18001‎، خط مشی خود را به شرح زير اعلام ‏می دارد:‏
‏- شناخت نيازهای ذی نفعان با تمرکز بر مشتریان جهت افزايش ميزان رضايتمندی ايشان ‏
‏- بهبود مستمر در كاهش آلودگی های زيست محيطی و خطرات ايمنی و بهداشت فردی ‏پرسنل و حركت به سمت پيشگيری از آنها
‏- توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش فنی و تخصص كليه پرسنل و مشاركت آنها ‏
‏- توسعه و ارتقاء برنامه های مديريت و بهداشت حرفه ای و محيط زيست برای پرسنل
‏- توسعه زیر ساختارها و استفاده از روشهاو تکنولوژی نوين در کلیه بخشها ی شرکت ‏
‏- ایجاد تنوع در تولید محصولات و افزايش سهم بازار ‏
‏- افزايش بهره وری و كاهش ضايعات توليد
محصولات‎:‎‏ آجرنما˛ سفال˛ آجر سفال اصفهان ˛آجر سفال فوم دار˛ آجر سه گل
آدرس : اصفهان – جاده حبیب آباد