کارخانه آجر دیرینه

کارخانه آجر دیرینه تولید کننده آجر توکار درجه ۲ به ابعاد ۱۹*۹*۵/۵ و آجر لفتون قالب کوچک فقط در رنگ زرد در اصفهان

12