12

سینک استیل البرز 812/60 فانتزی روکار

اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 100 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر) 30 ظرفیت آب لگن کوچک (لیتر) […]

سینک استیل البرز توکار فانتزی 733/52 قیمت سینک

اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 116 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 36 × 42 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 36 × 42 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 18 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر) 27 ظرفیت آب لگن کوچک (لیتر) […]

سینک استیل البرز توکار فانتزی 812/52 – قیمت سینک

اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 100 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر) 30 ظرفیت آب لگن کوچک (لیتر) […]

سینک استیل البرز کد 813/60 – قیمت سینک استیل البرز

سینک استیل البرز کد 813/60 – قیمت سینک استیل البرز روکار اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60×100 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 17 ظرفیت آب […]

سینک استیل البرز مدل 814 توکار

سینک فانتزی توکار 814/52 دو‌لگن سینک فانتزی توکار 814/52 دو‌لگن اطلاعات اضافی : نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 17 […]

سینک استیل البرز مدل 814/60 روکار – سینک فانتزی

سینک فانتزی روکار 814/60 دولگن نوع سینک فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18/5 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 15/7 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر) 30 ظرفیت آب […]

سینک استیل البرز مدل 815 روکار

سینک فانتزی توکار 815 دو لگن با جا مایع ( عرض 60 ) ابعاد سینک (سانتی متر)     60 × 120 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب […]

سینک ظرفشویی استیل البرز 813/52 فانتزی تو کار – سینک ارزان – قیمت سینک

سینک ظرفشویی استیل البرز 813/52 فانتزی تو کار – سینک ارزان – قیمت سینک اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 100 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک […]

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار فانتزی 734/52 – قیمت سینک

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار فانتزی 734/52 – قیمت سینک اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 116 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 36 × 42 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 36 × 42 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 18 ظرفیت […]

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار فانتزی 735/52 – قیمت سینک ظرفشویی

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار فانتزی 735/52 – قیمت سینک ظرفشویی اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 116 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 36 × 42 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 36 × 42 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) 18 […]

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 815/52 – سینک ارزان – قیمت سینک

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 815-52 – سینک ارزان – قیمت سینک اطلاعات اضافی نوع سینک فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر) 52 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر) 33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر) 18 عمق لگن کوچک (سانتی متر) […]