فوم بسته بندی – صنایع فوم اصفهان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09131044598 تماس بگیرید (کثیری)
برای بسته بندی هر محصول تولید شده جهت محافظت در حمل و انبار داری و رساندن محصول تولید شده به دست مشتری بصورت صحیح و سالم با عنایت به ویژه گی های فوم بسته بندی پلاستوفوم (یونولیت ) و بحث عایق نمودن در برابر گرما و سرما و نیز ضربه پذیری و سایر موارد توصیه میگردد. بسته بندی محصول تمامی زحمات تولید و کیفیت و ارزش محصول را در دید اول در ذهن مشتری تدائی مینماید  در ایران عزیزمان به امر هنر بسته بندی و طراحی بسته بندی اهمیت زیادی داده نمی شود ولیکن شرکتها و برند هایی که اهمیت بسته بندی را در نظر گرفته اند بسیار در فروش و بازار موفق بوده اند با مقایسه برندهای یکسان که تولید محصولات مشابه ای را در محصولات خودرو و یا مواد غذایی دارند  را در نظر بگیرد و پاسخ این مهم را خواهید یافت .

12