انواع آجر لفتون نیمه

آجر لفتون نیمه از خانواده آجرهای لفتون و یا آجرهای سوراخ دار می باشد، این آجر به خاطر نیمه بودن دارای 5 سوراخ می باشد.به آجر های لفتون نیمه ، آجر لفتون 5 سوراخ و یا آجر آب و خاک هم گفته می شود.

 تولید آجر لفتون نیمه

در این آجر ابتدا آب و خاک را با هم مخلوط کرده و سپس به صورت گل درآورده و بعد از آن در کوره قرار داده می شوند تا پخته گردند.به همین دلیل دارای استحکام فوق العاده می باشند.

مزیت آجر لفتون نیمه نسبت به آجرنما پلاک

بسیاری از مهندسین مایل اند به جای استفاده از آجرنما پلاک در نما از آجر لفتون استفاده نمایندو دلیل آن استقامت و تفاوت تهیه آجر لفتون و آجر نما پلاک است.برای تهیه آجرنما پلاک ابتدا خاک را پودر کرده و کمی آب به آن اضافه کرده در حدی که خاک مرطوب گرددو سپس خاک را تحت فشار گذاشته و بعد از قالب گیری آن را می پزند پس در نتیجه هیچ گاه استقامت آجر های لفتون نیمه را دارا نمی باشند و بسیاری از مهندسین از آجر های لفتون نیمه برای کار در پروژه های خود استفاده می نمایند.

کاربرد آجر های لفتون نیمه

جهت کار در نما

استفاده برای مکان های که دارای عرض کم می باشند

برای ترمیم دیواری های قدیمی و یا دیوارهایی که از لفتون کامل استفاده کرده اند.

لیست قیمت انواع آجر نما نیمه