آجر لفتون اصفهان

قیمت آجر نما لفتون ۱۰ سوراخ

برای درایفت قیمت آجر نما لفتون ۱۰ سوراخه اصفهان با شماراه های زیر تماس بگیرید :

جهت اطلاعات بیشتر و خرید با شماره ۰۹۱۳۱۱۷۱۱۳۱

و ۰۹۱۳۲۰۵۵۱۶۶ و ۰۳۱۴۵۸۳۷۸۰۰ تماس بگیرید

آجر لفتون نسوز
آجر لفتون نسوز
آجر لفتون
آجر لفتون
آجر لفتون ده سوراخ
آجر لفتون ده سوراخ
آجر لفتون ده سوراخ قیمت آجر لفتون
آجر لفتون ده سوراخ
آجر لفتون قرمز
آجر لفتون قرمز
آجر لفتون ده سوراخ قیمت آجر لفتون
آجر لفتون ده سوراخ قیمت آجر لفتون
لفتون آجر لفتون
لفتون
آجر لفتون قالب کوچک
آجر لفتون قالب کوچک
آجر لفتون
آجر لفتون
آجر لفتون
آجر لفتون
آجر لفتون قالب کوچک
آجر لفتون قالب کوچک
آجر لفتون قالب کوچک
آجر لفتون قالب کوچک

 

 

یا آجرنما لفتون یا آجر زبره یا آجرنما زبره یا آجر نما سوراخدار یا آجر سوراخدار یا آجر نما سوله سازی به صورت انواع مختلف ۵ ، ۵-۵ ، ۴ ، ۶-۵ و ۷ سانتی متری ساخته و در رنگبندی های زرد و قرمز به صورت سه طرف نما یا چهار طرف نما موجود است.

آجرنما ۱۰ سوراخه ۵-۵ سانتی

فروش انواع آجر و آجر نما لفتون ۱۰ و ۵ سوراخه آجر سفال ۱۰ سوراخه سوله سازی – آجر عراقی – آجر صادراتی – آجر لفتون زرد – آجر قرمز – آجر لفتون زرد – آجر لفتون قرمز – آجر لفتون ۱۰ سوراخه آجر لفتون ده سوراخه – آجر لفتون ۵ سوراخه زرد – آجر لفتون اصفهان – آجرنما سوراخدار آجر نما ۱۰ سوراخ – آجرنما ۵ سوراخ

آجر لفتون:

نوعی آجر است که دارای مدل های مختلفی است و در صنایع مختلف استفاده میشود . این آجر در شهر های مختلف استان اصفهان و حتی سایر استان ها مثل یزد تولید میشود [۱]

این نوع آجر در روستای لفتون برای نخستین بار تولید شده . میتوان روستای لفتون را زادگاه این آجر در نظر گرفت .

این آجر که به آجر لفتون یا آجرنما لفتون یا آجر زبره یا آجرنما زبره یا آجر نما سوراخدار یا آجر سوراخدار یا آجر نما سوله سازی معروف است به صورت دوکاربرده مصرف میشود یعنی هم میتوان با آن دیوار های حایل و غیر حایل را ایجاد کرد و هم پس از مراحل ایجاد دیوار و بند کشی نیازی به ایجاد نمای مجدد نمیباشد /

شما هم ممکن است بپسندید

نظرتان را بنویسید