خرید انواع آجر لفتون ،لیست قیمت آجر لفتون

آجر لفتون

خرید انواع آجر لفتون ،لیست قیمت آجر لفتون

قیمت خرید انواع آجر لفتون

فروش استثنایی آجر 10 سوراخ (آجر لفتون درجه  1)

قیمت برا اساس هر قالب آجر لفتون 10 سوراخ میباشد.

تمامی قیمت ها درب کارخانه می باشد و هزینه حمل بر عهده مشتری است.

آجر لفتون | آجر ده سوراخ | لیست محصولات مجتمع کارخانه جات اجرسفال و اجرنما اصفهان | گروه آجرلفتون , آجرده سوراخ , اجر 10سوراخه , اجربهمنی , آجر ایتال , مجوف

اطلاعات بیشتر تماس با 09131171131

آجر لفتون ده سوراخ
آجر لفتون ده سوراخ